Forskrifter – Testing – Kvalitet

Biocidforskriften

Det er streng regulering av desinfeksjonprodukter som omsettes på det norske markedet. Desinfeksjonsmidler reguleres av det europeiske biocidregelverket og den norske biocidforskriften. Her settes det mellom annet krav til sammensetning, registrering, merking og emballering av produkter samt krav til produsent av de ulike aktive stoffer (etanol). Alle våre produkter følger selvfølgelig regelverket. 

Denaturering

I tillegg til biocidlovverket som styres av Miljødirektoratet, er produkter som inneholder etanol, strengt regulert av forskrift om denaturering. Denne forskriften regulerer hvordan produkter som skal selges uten alkoholavgift (811 kr/l, 100 % etanol) skal være tilsatt stoffer for å gjøre produktet uegnet som drikk. Det er en lang rekke stoffer som er kan tilsettes for å tilfredsstille dette kravet, noen er direkte farlig, mens andre gir produktet uønsket lukt. Vi velger derfor denatureringsmidler som tilfredsstiller forskriften, men som samtidig påvirker produktet i minst mulig grad med hensyn til lukt og sikkerhet for bruker.

Testing

Som en leverandør til helseinstitusjoner og store offentlige virksomheter er det viktig for oss at våre produkter er sikre og beviselig desinfiserer hender og overflater. Derfor er produktene våre testet i henhold til standarder lagt ned av «European Standardization Committee» (CEN/TS 216).  Det er variasjoner mellom hvordan de ulike testene blir utført, men felles er at desinfeksjonsmidlene skal vise til en fem logaritmisk reduksjon i levede celler. En logaritmisk reduksjon er 90 % drepte mikroorganismer, en 5 log reduksjon betyr derfor at 99,999 % av mikroorganismer blir drept av behandlingen. 

I testene EN-1276, EN-13272, EN-14476, ser en på overlevelse av bakterier i fortynnet desinfeksjonsmiddel i reagensrør. EN-1500 er en annen type test der 18 frivillige, og godt betalte, personer dypper hendene i en oppløsning med ufarlige tarmbakterier (Escherichia coli). Hendene lufttørkes, og fingerspissene til forsøkspersonene strykes ut over agarplater som brukes til å dyrke bakterier. Deretter desinfiserers hendene med 3 ml av vårt produkt i 30 sekunder, før fingrene på nytt strykes utover nye agarplater. Etter at skålene har stått til inkubering i et døgn ved 37 °C blir resultatene vurdert.

Tabellen viser hvilke tester som våre produkter har bestått.

Hånd-
desinfeksjon
80 %
Hånd-
desinfeksjon
86 %
Overflate-desinfeksjon
80 %
BakterierEN-1276 Industri / hjem / institusjonEN-1276 Industri / hjem / institusjon
BakterierEN-13727 HelseEN-13727 HelseEN-13727 Helse
BakterierEN-1500 HelseEN-1500 Helse
Gjær/soppEN-13624 Helse
VirusEN-14476 HelseEN-14476 HelseEN-14476 Helse

Kvalitet

Ved fabrikken var på Flesland har vi en godt utstyrt lab med nødvendig instrumentering for analyser, blant annet HPLC og GC-FID. Her utfører vi rutinemessig analyse på produkter og mellomprodukter. I tillegg er laboratoriet uunnværlig ved utvikling av nye produkt. Produksjonen følger vårt internkontrollsystem, der prøver blir tatt og resultater dokumenter ved ulike kritiske steg under produksjonsprosessen.