Om NSP

Norsk spritproduksjon AS (NSP), holder til på Flesland i Bergen mellom rullebanen og sjøen. Vi er 100 % eid av OSS Craft distillery AS, som mellom annet lager Bareksten Botanical Gin, og andre premium produkter.

Norsk spritproduksjon produserer 96 % etanol, som brukes videre til produksjon av brennevin, i tillegg til etanolbaserte desinfeksjonprodukter.

Vi produserer, kontrollerer og tapper våre produkter på fabrikken på Flesland. På denne måten har vi full kontroll over hele produksjonsprosessen fra råvarer og innsatsstoffer frem til ferdigpakket produkt til våre kunder.

Vi skal fortsette å være en norsk produsent av desinfeksjonsmidler, slik at vi kan bidra til å forsyne det norske markedet ved fremtidige medisinske kriser. Derfor er det viktig for oss å støtte annet norsk næringsliv, og vi bruker derfor kun norske leverandører av innsatsstoffer og emballasje.

Maria Carlsen – Prosessoperatør

Maria Carlsen

Maria har ansvar for vår produksjon av nøytral teknisk etanol. Hun styrer vårt kontinuerlige prosessanlegg med kyndig hånd, slik vår produserte etanol tilfredsstiller alle kvalitetskrav både til desinfeksjonprodukt og som base for produksjon av brennevin. Maria har også en nøkkelrolle i vårt kvalitetssikringsarbeid, ved å utføre laboratorieanalyser av både innsatsstoff, mellom- og ferdigprodukt. Hun har tidligere jobbet ved Equinors prosessanlegg, og vet derfor viktigheten av sikkerhet og presisjon i hele prosessen.

Jørn Einen – Daglig leder

Jørn Einen

Jørn sørger for at produktene våre sammensatt på en slik møte at de er effektive og trygge for forbruker. Utvikling av nye produkter og kontakt opp mot tredjeparts kontrollorgan og tilsynsmyndigheter, er også en del av hans ansvarsområder. Jørn har doktorgrad i mikrobiologi og lang erfaring innenfor kjemisk prosessindustri, og vet derfor hvordan en setter sammen de beste desinfeksjonsproduktene.

Telefon: 932 50 990

Sigurd Vindenes – Salgsanavarlig

Sigurd Vindenes

Sigurd sørger for at våre produkter blir tilgjengelig over hele landet, og forteller det glade budskap om at hos oss får du sikre kvalitetsprodukter og markedets lavest pris. Han er glad i telefonen, så ring gjerne for å slå av en prat om våre produkt. Sigurd har lang erfaring fra salg og detaljhandel, og vet derfor hvordan han skal gi best mulig oppfølging av våre kjære kunder.

Telefon: 958 04 306