Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Hva er holdbarheten på håndsprit /desinfeksjonsprodukt?

Går håndsprit ut på dato?

Alle komponentene i våre desinfeksjonprodukt er stabile i ferdig emballert vare.  Emballasjen består av HDPE som ikke slipper gjennom etanol. Så uåpnet vare har tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Våre produkter er testet i henhold til ulike standarder, i tillegg til test av ufortynnet produkt er våre produkt også testet med fortynning til 70 %. Alle produktene er effektiv ved nedblanding til 70 %. Merk: dette er en ekstra sikkerhet og vi anbefaler ikke å fortynne produktene før bruk.

Dersom du lar en flaske med desinfeksjonsmiddel/håndsprit stå åpen i luft har du i praksis en svært langsom destillasjon, det vil være høyere etanolkonsentrasjon i gassfasen enn i væskefasen. Ved høye alkoholkonsentrasjoner er denne forskjellen liten, så selv om alkoholkonsentrasjonen i produktet vil synke noe når korken er av, er dette marginalt. 

Vi lot en flaske 1 L Håndlaga 80 % hånddesinfeksjon stå uten kork ved romtemperatur. Etter 43 dager hadde volumet gått fra 1 000 ml til 943 ml, mens etanolprosenten kun falt fra 80 % til 79 %. Produktet er dermed fint brukbart. Selv etter 134 dager der 17% av produktet er gått tapt, er etanolkonsentrasjonen 77 vol%. Produktet har derfor, åpnet etter 134 dager, høyere alkoholprosent enn mange av uåpna konkurrerende produkt. Holdbarheten på håndsprit er derfor god, men det er uansett viktig å holde produktet godt lukket på grunn av brannfaren.

Volum og konsentrasjon avdamping hånddesinfeksjon
Figuren viser endring av volum og alkoholprosent i 1L flaske, uten kork, i romtemperatur, mot tid.