Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Er det regler knyttet til oppbevaring av håndsprit /desinfeksjonsprodukter

Ja, det er regler for dette, vi anbefaler våre kunder å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for deres bedrift. Under følger noen momenter en må passe på, men dette er ikke å betrakte som en fullstendig liste:

  • I en bolig er det maksimalt lov å oppbevare 10 L brannfarlig væske.
  • Lager for oppbevaring av større mengder desinfeksjonsprodukt merkes.
  • Virksomheter som oppbevarer større mengder desinfeksjonsprodukter skal ha en skriftlig risikovurdering.
  • Farereduserende tiltak som for eksempel god ventilasjon skal iverksettes.

Se Forskrift om håndtering av farlig stoff