Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Er det regler/restriksjoner knyttet til frakt hånddesinfeksjon/overflatedesinfeksjon?

Ja, transport av etanolbaserte desinfeksjonsprodukter, dette gjelder for alle produsenter, faller inn under ADR regelverket for transport av farlig gods. Vi klassifiserer våre produkt under UN 1170 Etanolløsning, andre produsenter kan bruke andre koder, men bestemmelsene er de samme. Etanolbaserte desinfeksjonsprodukter med et volum på opp til 1L kan sendes som vanlig frakt, men esken skal være merket med seddel for begrenset mengde:

ADR begrenset mengde

Ved forpakninger større en 1 L, trer ADR regelverket i kraft, og det stilles krav til sjåfør og bil. Alle kolli skal merkes med blant annet:

ADR fareseddel

Når du kjøper desinfeksjonsprodukter fra oss, kan du være sikker på at varene blir merket korrekt og at transportør får all nødvendig dokumentasjon.

Ifølge DSB gjelder utenom følgende:

«Transport som foretas av privatpersoner  privatpersoner kan transportere produktene som de er emballert for salg, når det er til eget bruk eller til bruk i privatpersonens husholdning. Kun alminnelig aktsomhet er påkrevd.»

«Transport som foretas internt i virksomheter – virksomheter kan transportere produktene når det er behov for det i forbindelse med virksomhetens ordinære aktivitet. For eksempel hos hjemmesykepleien, eller som håndvask for transportarbeidere. Unntaket skal ikke erstatte ordinær varetransport, og tilførsel til eller distribusjon fra virksomheten er dermed ikke tillatt. Mengdene som transporteres skal ikke overstige 450 liter per beholder og ikke være over de som er angitt i punktet over om “liten last”. I tillegg til alminnelige aktsomhetskrav skal det treffes tiltak for å minske risikoen for lekkasjer, for eksempel ved sikring av lasten.»

DSB har utfyllende informasjon på sine nettsider