Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Er det farlig å drikke håndsprit?

Ja, det kan være farlig, spesielt for barn. Ta kontakt med lege eller giftinformasjonssentralen (telefon 22 59 13 00) dersom du er usikker. 

Våre desinfeksjonprodukt består i hovedsak av etanol (vanlig alkohol). I tilegg er det vann, og små mengder brekningsmiddel, og dersom det er eit håndesinfeksjonsmiddel, fuktighetsmiddel. Dersom en ser på giftigheten av disse stoffene og konsentrasjonen av disse stoffene i produktet, er det etanolen som utgjør den største risikoen. En kan derfor litt enkelt si at det er like farlig å drikke håndsprit som 96% etanol. OBS: dette gjelder ved akutt engangsbruk. Ved gjentatt ulovlig bruk kan det være andre risikofaktorer.

For mer informasjon se Helse norge sine sider ekstern lenke

Her er våre sikkerhetsdatablad