Kategorier
Nytt og nyttig om håndsprit og desinfeksjonsmidler

Hvordan virker håndsprit?

Små enkle alkoholer som etanol, endrer proteiner på overflaten og til dels inni virus og bakterier, noe som fører til at mikroorganismene dør. 

Aminosyrer

Proteiner er essensielt for alt liv, proteiner gir celler struktur og utfører ulike kjemiske reaksjoner inne i cellene. Proteiner er bygd opp av aminosyrer. En aminosyre består av et karbonatom i senter. Til dette karbonatomet er det alltid knyttet en syregruppe og aminogruppe, i tillegg er det en ledig plass. De ulike aminosyrene har forskjellige sidegrupper knyttet til denne plassen. 

Proteriner og folding

Et protein består av en kjede med ulike aminosyrer. (De blir satt sammen av proteiner som har dette som oppgave) Aminogruppen på en aminosyre, er bundet til syregruppen på en annen aminosyre osv. For at et protein skal fungere må det brettes på en spesiell måte, og dette skjer ved at de ulike sidegruppene finner sammen. Dette fører til at aminosyretråden bøyer seg til en tredimensjonal struktur. Sidegrupper som ikke liker vann, finner for eksempel sammen, og delvis ladede sidegrupper tiltrekkes mot hverandre. Først når proteinet er foldet på denne måten har det funksjon som opprettholder livet i en celle.

Denaturering av proteiner

Disse proteinene er ment å fungere i vann. Alle celler med funksjon, har vann i og rundt seg. Når en tilsetter etanol så vil etanolen gå inn og ødelegge proteinenes tredimensjonale struktur ved å svekke og endre bindingene mellom de ulike sidegruppene i aminosyrene. Etanol vil også trenge inn gjennom celleveggen og skade proteinene på innsiden av cellen. Vi sier at proteinene blir denaturert. Det er rapporter om at 100% etanol ikke er så godt desinfeksjonsmiddel som 70-90% etanol, dette kan være fordi at kanalene som lager åpninger i celleveggen består av proteiner og dersom alle disse blir denaturert, så rekker ikke etanolmolekylene å komme inn i cellen og ødelegge maskineriet der, før veien inn blir ødelagt.

Håndsprit og hender

Nå er det slik at våre celler og bakterieceller har mye til felles, så etanol i handdesinfeksjon vil også denaturere menneskeceller. Det som gjør at dette ikke er noe problem, er at det ytterste laget av huden vår består av lag på lag med døde celler. Håndsprit i åpne sår, eller verre, i øynene, vil derimot kunne skade cellene på overflaten. 

Langvarigbruk av etanol på hendene vil kunne tørke ut huden, slik at det døde hudlaget sprekker opp og etanol kommer i kontakt med levende celler. For å unngå dette har vi i våre produkter tilsatt fuktighetsgivende stoff mellom annet glycerol. Glycerol er også en alkohol, men denne har ikke bare en alkoholgruppe som etanol, men tre alkoholgrupper. Glycerol denaturer ikke proteiner, og brukes faktisk som et bevaringsmiddel for bakterieceller når de frysetørkes eller fryses ned til -80° C. Når du bruker våre hånddesinfeksjonsprodukt, vil det ligge igjen en liten umerkelig mengde glycerol. Dette legger seg i det døde hudlaget. Glycerol har det vi kaller en hygroskopisk effekt, det vil si at den trekker til seg vann fra luften, og på denne måten holder den huden i god stand, og hindrer uttørking ved langvarig bruk av hånddesinfeksjon.